با ما تماس بگیرید

در عرض 20 دقیقه پاسخ تیم ما را دریافت خواهید کرد.

با ما تماس بگیرید

پارک صنعت Tong'an، Xiamen

مخاطب
پیمایش به بالا

استعلام

تیم ما بهترین پیشنهاد را در 20 دقیقه برمی‌گرداند.

استعلام