biểu tượng trang web

Liên hệ chúng tôi

Bạn sẽ nhận được phản hồi từ nhóm của chúng tôi sau 20 phút.

Gọi cho chúng tôi

+86 158 8021 1820

Gọi cho chúng tôi

Khu công nghiệp Tong'an, Hạ Môn

Liên hệ
Cuộn lên trên cùng

Cuộc điều tra

Đội của chúng tôi sẽ gửi lại ưu đãi tốt nhất trong vòng 20 phút.

Cuộc điều tra